คู่ค้าธุรกิจ

เครือข่ายการให้บริการทั่วโลก

บริการครอบคลุมทั่วโลกด้วย Corporate Travel Management (CTM)

โกลเบิล ยูเนี่ยน เอกซ์เพรส เป็นส่วนหนึ่งของสมาชิก Corporate Travel Management (CTM) เครือข่ายของบริษัทจัดการดูแลด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวทั่วโลก ที่ทำงานร่วมกันเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาตราฐานการให้บริการระดับสากลหรือการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

เครือข่ายการจัดการการเดินทางทั่วโลก Radius Travel

เครือข่ายการจัดการการเดินทาง ทั่วโลก Radius Travel

โกลเบิล ยูเนี่ยน เอกซ์เพรส เป็นส่วนหนึ่งของสมาชิก Radius เครือข่ายจัดการเดินทางขององค์กรทั่วโลก เป้าหมายของเราคือการทำให้การจัดการเดินทางขององค์กรทั่วโลกเป็นส่วนตัวและราบรื่นยิ่งขึ้น และเราดำเนินการผ่านเครือข่ายของหน่วยงานท้องถิ่นที่โดดเด่นซึ่งไม่เพียงแต่ เป็นผู้นำตลาด ของตนเท่านั้น แต่ยังมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานการดำเนินงานและการบริการระดับสูงที่จำเป็นในการเป็นสมาชิก Radius