ร่วมงานกับเรา

โอกาสร่วมงานกับเรามาถึงแล้ว

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา

ที่ โกลเบิล ยูเนี่ยน เอกซ์เพรส เรามุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถรอบด้าน
เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างก้าวกระโดด

โอกาสร่วมงานกับเรามาถึงแล้ว

ตำแหน่งที่เปิดรับ

ยังไม่มีตำแหน่งเปิดรับ

ผู้ช่วยผู้จัดการ

ฝ่ายบริหาร, 1 อัตรา

เงินเดือน 25,000 - 30,000 (ต่อรองได้)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

ฝ่ายบริหาร

เงินเดือน 25,000 - 30,000 (ต่อรองได้)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

ฝ่ายบริหาร

เงินเดือน 25,000 - 30,000 (ต่อรองได้)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

ฝ่ายบริหาร

เงินเดือน 25,000 - 30,000 (ต่อรองได้)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

ฝ่ายบริหาร

เงินเดือน 25,000 - 30,000 (ต่อรองได้)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

ฝ่ายบริหาร

เงินเดือน 25,000 - 30,000 (ต่อรองได้)