ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคระบาดไต้หวัน ไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าหรือทำการพักเปลี่ยนเครื่อง

🎉 อ้างตามประกาศจากศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคระบาดไต้หวัน Central Epidemic Command
Center of Taiwan (CECC) ไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าหรือทำการพักเปลี่ยนเครื่อง (Transit/Transfer)
ที่ไต้หวัน ตั้งแต่เวลา 00.00 นาฬิกา ของวันที่ 19 พฤษภาคม ถึง 18 มิถุนายน 2564 *หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง

1. ไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไต้หวันที่ไม่มีใบรับรองถิ่นที่อยู่ (Alien Resident Certificate) ทำการเดินทางมายังไต้หวัน ยกเว้นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้การเดินทางเข้าในกรณีฉุกเฉินหรือเหตุผลด้านมนุษยธรรมเท่านั้น

2. ไม่อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนเครื่อง (Transit/Transfer) เป็นการชั่วคราว

🔹  สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็ปไซต์ของกรมควบคุมโรคไต้หวัน
 👉 https://bit.ly/3fFWXdp

#COVID19 #VACCINE #TAIWAN
#GlobalAirlinesNewsUpdate #GUEReliablesince1980 

โปรโมชั่นอื่นๆ