เที่ยวพังงา 3 วัน 2 คืน

✈️ ตั๋วเครื่องบินไทยสมายล์ + ที่พัก 2 คืน รวมอาหารเช้า 🍽
เที่ยวพังงา 3 วัน 2 คืน   เริ่มต้น   12,695  บาท/ท่าน